tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ W ULICY WOJSKA POLSKIEGO NA ODC. OD UL. FRANCISZKAŃSKIEJ DO UL. STRYKOWSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ BUDOWĄ POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO WZDŁUŻ UL. STRYKOWSKIEJ Z PRZYSTANKIEM ŁK
nazwa beneficjenta:
MIASTO ŁÓDŹ
województwo:
powiat:
łódzkie
m. Łódź
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie:
3.1. Niskoemisyjny transport miejski
poddziałanie:
3.1.2. Niskoemisyjny transport miejski
dziedzina:
transport
wartość projektu:
113 160 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
73 950 000.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ŁODZI POPRZEZ POPRAWĘ WEWNĘTRZNEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ MIASTA DZIĘKI USPRAWNIENIU POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH ORAZ POPRAWIE AKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO, POPRZEZ POPRAWĘ STANU NFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ ORAZ ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ. PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO STWORZENIA W WOJ. ŁÓDZKIM SPRAWNEGO I BEZPIECZNEGO SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA OBSZARZE MIEJSKIM SPEŁNIAJĄCEGO STANDARDY UNIJNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, KONKURENCYJNEGO WZGLĘDEM TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO. PRZYCZYNI SIĘ DO ZWIĘKSZENIA MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ I PRZESTRZENNEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ POPRAWY DOSTĘPU DO RYNKU PRACY, EDUKACJI I USŁUG SPOŁECZNYCH. ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE M.IN.: -PRZEBUDOWĘ / BUDOWĘ: ?TOROWISKA TRAMWAJOWEGO WRAZ Z WYNIKAJĄCYM Z TEGO UKŁADEM DROGOWYM ?PRZYSTANKÓW, PERONÓW, WIAT PRZYSTANKOWYCH ?SIECI TRAKCYJNEJ, STEROWANIA I OGRZEWANIA ZWROTNIC ?SYSTEMU ODWODNIENIA ?OŚWIETLENIA ?TRAKCYJNYCH LINII KABLOWYCH ?SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ?LINII ENERGETYCZNYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA ?URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH ?ISTNIEJĄCEJ PODSTACJI TRAKCYJNEJ ?SIECI GAZOWEJ WYSOKO/ŚREDNIO/NISKOPRĘŻNEJ, SIECI CIEPŁOWNICZYCH ?OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH ?TABLIC INFORMACJI PASAŻERSKIEJ -WYBURZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH -WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PROJEKT BĘDZIE ZGODNY Z KONCEPCJĄ UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA, TJ. BĘDZIE DOSTOSOWANY DO POTRZEB WSZYSTKICH POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW / ŻYTKOWNICZEK, PRODUKTY SĄ DOSTĘPNE, FUNKCJONALNE I BEZPIECZNE ORAZ PROPAGUJĄ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RÓWNIEŻ W SFERZE SPOŁECZNEJ–BUDUJĄC W TEN SPOSÓB NIEZALEŻNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. ZADANIA: 1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 2.NABYCIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI 3.ROBOTY BUDOWLANE 4.INŻYNIER KONTRAKTU 5.DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE GRUPY DOCELOWE - UŻYTKOWNICY TRANSPORTU ZBIOROWEGO, MIESZKAŃCY ŁODZI ORAZ GMIN OŚCIENNYCH, TURYŚCI.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska