tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16
nazwa beneficjenta:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
województwo:
powiat:
warmińsko-mazurskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie:
4.1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
transport
wartość projektu:
473 491 299.91 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
367 706 575.29 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Niniejszy projekt obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Olsztyn w ciągu dk nr 16 i S51 o długości 10,000 km, gdzie droga klasy GP biegnie od km 0+000 do km 8+240, a droga S od km 8+240 do km 10+000 i w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T. Przedmiotowa obwodnica zaprojektowana jako obejście miasta i gminy Olsztyn biegnie nowym śladem z kierunku zachodniego na południe na parametrach techniczno – użytkowych „GP” i „S” Początek obwodnicy Olsztyna zaprojektowano w km 0+000,00 (istniejący km dk 16 ok. 132+220) w okolicy m. Kudypy na zachód od Olsztyna. Koniec zlokalizowany jest za przecięciem z projektowaną S51 po wschodniej stronie w projektowanym km 10+000. Planowaną obwodnicę zaprojektowano jako zachodnie obejście miasta Olsztyna. Przebiega ona w kierunku płd-wsch. przez okolice miejscowości Gronity i Naterki, a następnie Tomaszkowo przebiegając w kierunku wschodnim od skrajnych dzielnic Olsztyna, po miejscowość Bartąg. Początkowy odcinek trasy do km 3+150 przebiega przez tereny znajdujące się w przeważającej większości w zarządzie Nadleśnictwa Kudypy. Początkowo obwodnica biegnie wzdłuż dk nr 16. W km 1+517,25 znajduje się rondo turbinowe, które pozwala poprowadzić ruch w kierunku Olsztyna istniejącą dk nr 16. W km ok. 4+220,11 planowana droga przecinać będzie tory linii kolejowej nr 353 Poznań – Skandawa. Dalej planowana obwodnica mijając od północy m. Tomaszkowo krzyżuje się z dk nr 51, gdzie w km 8+842,46 zaprojektowano węzeł „Olsztyn Południe” w klasie S (w ramach niniejszego zadania) . Węzeł ten jest ściśle powiązany ze skrzyżowaniem S51 i dróg powiatowych DP 1370N i DP 1376N na trasie Tomaszkowo – Bartąg. W płd-wsch części skrzyżowania mieści się Obwód Utrzymania Drogowego. W km proj. 10+000 za węzłem „Olsztyn Południe” ustalono koniec zadania objętego projektem. Odcinek obwodnicy do km 10+000 przebiega przez tereny mało zurbanizowane, pagórki, lokalne wzniesienia, grunty rolne, leśne, nieużytki oraz łąki i pastwiska.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska