tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
„Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321 O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap)”.
nazwa beneficjenta:
GMINA KLUCZBORK
województwo:
powiat:
opolskie
kluczborski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
działanie:
6.1. Infrastruktura drogowa
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
transport
wartość projektu:
18 503 130.05 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
9 251 565.03 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Inwestycja obejmuje m.in.: budowę obwodnicy Kluczborku od km 6+523,15 do 7+901,38(łączna długość odcinka 1,37 km) z jezdnią szerokości 2x3,25m i obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 2x1,50m, budowę włączeń do zaprojektowanego ronda na skrzyżowaniu DK 42 w m. Kluczbork ul. Byczyńska, budowę wiaduktu drogowego nad torami PKP, budowę i przebudowę przepustów drogowych, budowę dróg gospodarczych, budowę zjazdów na pola, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodników i ciągu pieszo-rowerowego, budowę oświetlenia, przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych, budowę kanału technologicznego, budowę rowów drogowych. Projektowany odcinek stanowi IV etap budowy obwodnicy Kluczborka. Początek etapu IV dowiązuje się do drogi krajowej nr 42 w m. Ligota Dolna skrzyżowaniem typu rondo, natomiast koniec odcinka dowiązuje się do drogi krajowej nr 42 w Kluczborku (ul. Byczyńska) skrzyżowaniem typu rondo. Obwodnica prowadzi ruch bezpośrednio do terenów inwestycyjnych - Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się stref w Polsce. Rejon wokół m. Ligota Dolna jest terenem, na którym swoje siedziby ma wiele firm z różnych branż. Budowa nowej drogi znacznie ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, jej rozwój, a także zapewni dojazd do nowych terenów, na których można będzie budować nowe przedsiębiorstwa.Planowana inwestycja w m. Kluczbork ma na celu kompleksową budowę nowej drogi celem zapewnienia dogodnego dojazdu do terenów inwestycyjnych i poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, korzystających z przedmiotowej trasy. Produkty realizacji projektu: Długość wybudowanych dróg gminnych - 1,37 km

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska