tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk
nazwa beneficjenta:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
województwo:
powiaty:
warmińsko-mazurskie
ełcki, piski, szczycieński
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie:
3.1. Infrastruktura kolejowa
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
brak
wartość projektu:
379 504 753.34 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
262 027 757.38 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno - Ełk obejmuje: Prace infrastrukturalne, obejmujące rehabilitację linii nr 219 na odcinku od km 45,823 do km 156,950, to jest o długości 111,127 km (wg istniejącego kilometrażu), przy czym, w wyniku przebudowy układu torowego na stacji Ełk, planowana finalna długość zrehabilitowanego odcinka linii nr 219 wynosić będzie 111,069 km; Prace dworcowe, obejmujące przebudowę dworca w Szczytnie wraz z budową parkingu Park&Ride. Prace infrastrukturalne obejmują przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych linii wraz dostosowaniem elementów infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej możliwości ruchowej. W ramach Projektu wykonane zostaną m.in. następujące roboty budowlane: • wymiana nawierzchni torowej na całej długości linii, • wymiana rozjazdów w torach szlakowych oraz głównych zasadniczych, • prace budowlane na obiektach inżynieryjnych, w tym rozbiórka i odbudowa 2 mostów, • likwidacja 11 przejazdów kolejowych, • modernizacja 89 przejazdów kolejowych, w tym podniesienie kategorii na 13 przejazdach, • likwidacja 1 przystanku osobowego, • modernizacja obiektów obsługi podróżnych (14 przystanków osobowych i 4 stacji), w tym zmiana 2 przystanków osobowych na stacje, • budowa 1 przystanku osobowego, • przebudowa 18 peronów i budowa 1 peronu wraz z infrastrukturą spełniającą wymogi TSI, • modernizacja urządzeń srk.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska