tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki
nazwa beneficjenta:
GMINA RADOMYŚL WIELKI
województwo:
powiat:
podkarpackie
mielecki
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
działanie:
6.4. Infrastruktura edukacyjna
poddziałanie:
6.4.3. Szkolnictwo ogólne
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
738 615.12 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
442 828.02 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu

W ramach projektu wybudowano obserwatorium astronomiczne wraz ze stacjonarną stacją meteorologiczną. W celu upowszechniania wśród uczniów zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz dostosowania oferty miejscowego gimnazjum do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców, jak również w związku z rozwijaniem zainteresowań naukami astronomicznymi, w ramach projektu zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczo-humanistycznych i planetarium. Ponadto wyposażono pracownię komputerową oraz wykonano automatykę do istniejącej wentylacji mechanicznej. Poprawa stanu technicznego infrastruktury Gimnazjum przełoży się na polepszenie jakości życia mieszkańców gminy oraz doprowadzi do podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono m.in. na: podniesienie jakości kształcenia na rozpatrywanym obszarze oraz związane z tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Poprawi się również stan infrastruktury wykorzystywanej dla celów edukacyjnych w gminie.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska