tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk
nazwa beneficjenta:
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
województwo:
powiat:
podkarpackie
rzeszowski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
działanie:
5.1. Infrastruktura drogowa
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
transport
wartość projektu:
18 653 294.41 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
12 706 522.50 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu

Celem głównym projektu jest: polepszenie dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do: podwyższenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy warunków ruchu oraz skrócenia czasu przejazdu samochodów. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu rzeszowskiego.Przedmiotem inwestycji jest budowa północnej obwodnicy miasta Sokołów Małopolski. Projektowana droga ma na celu skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 875 z węzłem „Sokołów Północ” na drodze ekspresowej nr S19 oraz drogą powiatową nr 1366R r.Inwestycja obejmuje m.in.:- budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G o długości 3, 128 km ,- budowę skrzyżowania typu małe rondo na DW nr 875 w km 52+563,78 wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej,- budowę 2 skrzyżowań częściowo skanalizowanych z drogą gminną i łącznikiem z drogą powiatową- budowę odcinka drogi łączącej obwodnicę (łącznik) z istniejącą drogą powiatową nr 1366R o długości 725,00 m wraz z budową skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową - budowę połączenia ul. Akacjowej z ul. Polną poprzez dojazdy,- budowę zjazdów indywidualnych (dojazdów do pól) równolegle po obu stronach projektowanej obwodnicy wraz z mijankami na zjeździe po lewej stronie obwodnicy,- budowę placu do zawracania (na końcu zjazdu) - budowę 4 zjazdów z drogi wojewódzkiej, łącznika i ul. Polnej- budowę chodników w rejonie ronda,- budowę ścieżek rowerowych w rejonie ronda i na odcinku po lewej stronie obwodnicy - budowę drogi tłuczniowej wzdłuż projektowanego łącznika z drogą powiatową od km 0+616,40 do km 0+654,70,- budowę odwodnienia drogi, w tym budowę trzech przepustów pod drogą obwodową zaadaptowanych na przejścia dla płazów i małych ssaków.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska