tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rewitalizacja
tytuł projektu:
„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
nazwa beneficjenta:
GMINA KLUCZBORK
województwo:
powiat:
opolskie
kluczborski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
działanie:
10.2. Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
rewitalizacja
wartość projektu:
12 752 058.29 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
6 024 405.87 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów miasta pod względem społecznym i gospodarczym. Główną osią działań w ramach proj. jest rewitalizacja terenu po byłej Famprze w Kluczborku przy ul. Pułaskiego polegająca na przekształceniu i adaptacji terenu oraz obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji o przeznaczeniu społ., socjalnym, kulturowym, rekreacyjnym oraz utworzenie zaplecza lokalowego wraz z wyposażeniem dla takich instytucji miejskich jak: Zakład Aktywizacji Zawodowej, Świetlica Parasol (1 i 2), a także stworzenie kawiarni. Ponadto planuje się zrewitalizować całość terenu przyległego tworząc przyjazne miejsce rekreacji, nauki i rozrywki. W ramach zawartego partnerstwa w ramach proj. zostaną podane rewitalizacji także tereny zaliczone do obszarów zdegradowanych miasta Kluczborka, tj. Dom Katechetyczny przy ul. Katowickiej 3 w Kluczborku (działka nr 207/2). Zakres prac obejmie tu: dobudowę klatki schodowej z windą, wykonanie wentylacji oraz instalacji przeciwpożarowej, a także instalacji c.o. i wod. kan. Rewitalizacji zostaną również poddane przestrzenie międzyblokowe, których właścicielem jest drugi Partner proj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”. Proj. obejmie tu budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (m.in. boiska sportowe, ścieżki zdrowia, ścieżka do refleksoterapii, siłownie zew.), alejki spacerowe, elementy małej architektury. Część obiektów objętych proj. wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. PRODUKTY REALIZACJI PROJ.: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - szt. 3; Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – szt. 3;Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 12.42ha; Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 100%.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska