tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

energetyka
tytuł projektu:
3.3 Odnawialne źródła energii - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania.
nazwa beneficjenta:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
województwo:
powiat:
opolskie
m. Opole
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
działanie:
3.3. Odnawialne źródła energii
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
energetyka
wartość projektu:
54 201 129.42 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
46 070 960.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez udostępnianie przez Fundusz Funduszy z wykorzystaniem pośredników finansowych wsparcia ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek/poręczeń. Docelową grupę wsparcia stanowić będą przedsiębiorstwa z sektora MSP prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych na terenie woj. opolskiego. Projekt przyczyni się do realizacji wskaźników, określonych w Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wskaźniki ogólne • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (szt.): 151 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.): 151 • Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF (EPC): 151 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW : 6,16 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe: 1,23 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt: 4,93 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2): 12 300 Wskaźniki dla pożyczek • Liczba wspartych funduszy pożyczkowych (szt.): 1 • Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez Fundusze pożyczkowe (szt.): 136 • Wartość udzielonych pożyczek w części UE (PLN): 29 952 000,00 PLN Wskaźniki dla poręczeń • Liczba wspartych funduszy poręczeniowych (szt.): 1 • Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze poręczeniowe (szt.): 15 • Wartość udzielonych poręczeń w części UE (PLN): 3 328 000,00 PLN • Liczba udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku udzielonych wcześniej poręczeń (szt.): 15 • Wartość udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku udzielonych wcześniej poręczeń (PLN): 7 055 360,00 PLN

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska