tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

energetyka
tytuł projektu:
3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania.
nazwa beneficjenta:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
województwo:
powiat:
opolskie
m. Opole
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
działanie:
3.2. Efektywność energetyczna
poddziałanie:
3.2.3. Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
dziedzina:
energetyka
wartość projektu:
21 367 752.95 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
18 162 590.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt zakłada realizację Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych na lata 2014-2020, w zakresie dot. IF dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zamierzające inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez nie zarządzanych. System wdraża IF bazować będzie na strukturze kaskadowej, tj. Menadżerze Funduszu Funduszy (MFF) współpracującym z IP RPO WO na podstawie Umowy, odpowiedzialnym za utworzenie i zarządzanie FF oraz Pośrednikach Finansowych (PF). PF utworzy IF, do których MFF wniesie wkład finansowy w celu udzielenia wsparcia Ostatecznym Odbiorcom. Wsparcie w ramach projektu będzie zapewniane poprzez preferencyjne pożyczki na rzecz finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne. Przewidywany efekty realizacji Projektu określają wskaźniki: • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – wartość docelowa w 2023 r.: 3 870 tony równoważnika CO2; • Liczba wspartych funduszy pożyczkowych – wartość docelowa w 2023 r.: 1 szt.; • Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe – wartość docelowa w 2023 r.: 59 szt.; • Wartość udzielonych pożyczek w części UE – wartość docelowa w 2023 r.: 13.120.000,00 PLN, Wg kursu waluty EUR na dzień 29 października 2016 r. (4,3307PLN/1 EUR).

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska