tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

praca i integracja społeczna
tytuł projektu:
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF
nazwa beneficjenta:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA/BIURO EDUKACJI
województwo:
powiaty:
mazowieckie
grodziski (mazowieckie), otwocki, pruszkowski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
10.3. Doskonalenie zawodowe
poddziałanie:
10.3.3. Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach ZIT
dziedzina:
praca i integracja społeczna
wartość projektu:
2 381 103.75 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 904 883.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Proj.real.w okresie IX2017-VI2019 [k.dost.1] na obszarze ZIT WOF (10 gmin Warszawa,GrodziskMaz.,Łomianki,Marki,Milanówek,Otwock,Nadarzyn,Pruszków,Ząbki,Zielonka) [k.form.ZIT1]. Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddz. gim. (z wył. szkół dla dorosłych) z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców eduk.-zaw. oraz nauczycieli wyznaczonych do real. zadań z zakresu doradztwa eduk.- zaw.[DEZ] w w/w szkołach [k.dost.4] - łącznie 78os.(74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M) ww. szkół. Celem głównym proj. jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w proj. kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy,a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30VI2019r. Proj.zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie DEZ w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług [k.dost.6]- wsparcie proj. Obejmuje rozwiązania: a) uzyskanie kwalifikacji doradców eduk.-zaw. przez osoby realizujące zadania z zakresu DEZ w szkołach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców eduk.zaw.,realizujących zadania z zakresu DEZ w SzOW- ZADANIE 1 b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) - ZADANIE 2 i 3. Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w proj. [SzOW] w zakresie DEZ,w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zaw.-ZADANIE 4. Ww.działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania DEZ w SzOW poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1/PIK2) oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zaw. i osób realizujących w SzOW DEZ oraz zainicjowanie i rozwijanie współpracy szkół z otoczeniem społ.-gosp.[OSG].

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska