tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Szkoła badaczy
nazwa beneficjenta:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA/DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY
województwo:
powiat:
mazowieckie
m.st. Warszawa
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
poddziałanie:
10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
3 358 219.65 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 686 575.72 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Cel główny: Rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół nr 22, LXXV LO, Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 12, SP nr 34, SP nr 220 i Technikum Architektoniczno Budowlanego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt,810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK do 31.12.2020r Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele, którzy NA TERENIE WOJ. MAZ. uczą się i pracują (KF16) Zespołu Szkół nr22, LXXV LO, Szk.Podst. nr1, nr12, nr34, nr220 i Techn.Archit.Bud. WNIOSKODAWCĄ JEST ORGAN PROWADZĄCY WSPIERANE SZKOŁY Z TERENU ZIT WOF (KD2). Okres realizacji:01.01.2019–31.12.2020 r (KD1). WSPARCIE PROJEKTU OBEJMUJE WYŁĄCZNIE SZKOŁY, KTÓRE OSIĄGAJĄ NAJSŁABSZE WYNIKI EDUKACYJNE-nie wyższe niż średnia z egzaminów zewnętrznych dla szkół z terenu ZIT WOF-opublikowane przez OKE (KD1 0). Przedmioty poniżej średniej dla ZIT WOF: TEE1: matematyka, j. ang., j. niem.; LXXXIII LO: matematyka; TAB: j. ang., j. niem.; LXXV LO: matematyka, j. niem., j. hiszp.; SP1: j. ang. SP12: j. francuski, SP34: matematyka; SP220: matematyka, j. ang. W proj. zaplanowano zajęcia dot. wszystkich powyższych przedmiotów umożliwiające poprawę wyników uczniów. WSPARCIE PROJEKTU UDZIELANE JEST SZKOŁOM Z TERENU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNCYH WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (ZIT WOF-OBSZAR REALZIACJI)(KFZIT 2). PROJEKT ZAKŁADA ROZWÓJ MIN. 2 KOMPETENCJI KLUCZ. UCZNIÓW SZKÓŁ OBJĘTYCH W SPARCIEM: Zespołu Szkół nr 22, LXXV LO, Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 12, SP nr 34, SP nr 220 i Techn. Archit. Bud.- POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZ., OBCYCH, MATEMAT.-PRZYRODN LUB KOMP. CIT ORAZ MIN. 3 POSTAWY/UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE NA RYNKU PRACY: INNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LUB UM PRACY W GRUPIE – np. zad. 10: przedm. przyrodnicze, j. niem., matemematyka-poniżej śr. dla ZIT WOF, rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości (KD7,KM7).

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska