tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wypo
nazwa beneficjenta:
CENTRUM NAUKI KOPERNIK
województwo:
powiaty:
mazowieckie
grodziski (mazowieckie), otwocki, piaseczyński, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
poddziałanie:
10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
4 999 821.65 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
3 999 857.32 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt realizowany będzie na obszarze 7 gmin należących do ZIT WOF (Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Żyrardów, Kobyłka, Lesznowola, Stare Babice). Wsparcie zostanie skier. do 1900 ucz./uczennic (969M/931K) oraz 164 nauczycielek/li (147K/17M) z 38 szkół (20 szkół podst. i 18 gimnazjów) zlokaliz. na w/w obszarze. W gr. szkół biorących udział w projekcie są szkoły integracyjne, zespoły szkół i szkoły z terenów wiejskich. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompet. kluczowych i kształt. wł. postaw i umiejęt. Ucz./uczennic oraz umożliwi stworzenie warunków dla nauczania metodą eksperymentu poprzez wyposażenie 38 szkół w narzędzia do nauczania przedm. przyrodn. (wyposażenie szkolnych pracowni przyrody, zest. eduk. ""WODA"", zes. Informat.) i realizację 38 projektów eduk.-badawczych. Gł. celem projektu jest zwiększenie kompet. Ucz./uczennic w zakresie przedm. mat.-przyrodniczych i informatyki oraz kształtowanie postaw kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Zostanie przeprow. cykl zajęć dla ucz./uczennic z wykorzys. przestrzeni CNK (laboratoria, wystawy stałe i czasowe). Ucz./uczennice wezmą a udział w zajęciach dodatkowych z wykorzyst. nowych narzędzi eduk. i informat.. Wezmą również udział w zaj. terenowych i zrealizują projekty eduk.-badawcze. Dzięki udziałowi w programie ucz./uczennice poznają nowe met. pracy, nauczą się rozwiązywać problemy z wykorzyst. met. badaw., samodzielnie wykonają eksperymenty oraz zaplanują i przeprowadzą projekty naukowe. Integralną częścią projektu jest kompleksowy program warsztatów dla nauczycieli przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki. Obejmuje on cykl zajęć, dotyczących m.in. roli nauki w edukacji, sposobów wykorzystania technik i narzędzi wspierających uczenie się, organizacji czasu i przestrzeni edukacyjnych. Dzięki warsztatom nauczyciele/lki będą potrafili wspierać ucz./uczennice w twórczym rozwiąż. problemów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi ich kreatywności.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska