tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

praca i integracja społeczna
tytuł projektu:
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica
nazwa beneficjenta:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
województwo:
powiat:
mazowieckie
m.st. Warszawa
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
poddziałanie:
8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
dziedzina:
praca i integracja społeczna
wartość projektu:
12 077 507.02 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
9 646 080.69 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Sprawowanie opieki nad małym dzieckiem wiąże się najczęściej dla ich opiek. z koniecznością rezygnacji z aktywn. zawod. Problem wyłączenia z rynku pracy na czas opieki nad dzieckiem dotyczy głównie kobiet, a przerwa w zatrudni., przyczynia się do dezaktualizacji umiejętności i nie sprzyja równości szans na rynku pracy. Kobiety (K) ciągle postrzegane są jako mniej atrakcyjny, potencjalny pracown. Zapewnienie możliwości skorzystania ze żłobka (Ż) przyczyni się do aktywiz.zawod. K i wyrównywania szans na rynku pracy. Celem projektu (P) jest ułatwienie powrotu do aktywn. zawod. 450 (445 K/5M) mieszk. obszaru ZIT WOF (w roz.KC) spraw. opiekę nad dzieckiem do l. 3, którzy poprzez poprawę dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi będą mogli powrócić do zatrudn. po urlopach macierz. lub rodziciel. lub podjąć pracę w przyp. os. bezrob. lub biernych zawod., pozost. poza ryn. prac ze względu na ur. dziecka. P zapewnia osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośred. na poziome 80% - w wyniku realizacji min. 280 os. (276K/4M) powróci na ryn. pr. i min.60 os. (59K/1M) bezrob. będzie poszukiwało bądź znajdzie pracę po opuszcz. P (kryt.dost3). W ramach P - utworzenie 450 miejsc w nowo wybudowanych Ż na terenie Białołęki, dost. ich do potrzeb dzieci, w tym do wymogów sanit.-higien., organiz. pomieszczeń zgodnie z koncepcją uniwersal. projekt., zakup i montaż wyposaż. przez okres pierwszych 4 m-cy realizacji P, a następnie zapewn. bież. funkcjonow. Ż przez okres 24 m-cy (kryt.dost.1). Lider dysp. 5 888 miej. w Ż publ. oraz dod. zleca organizację miejsc opieki 13stu niepublicznym placówkom - 316 miejsc (2016r.), w 2015 było to 5764 miejsc w Ż publ. oraz 259 miejsc w Żniepubl. Na Białołęce funkcjonuje 1 Ż publiczny – 139 miejsc oraz 1 mini-Żłobek na 32 miejsca (dane za rok 2016). Dodatkowo L wykupuje 160 miejsc w niepublicznych Ż. W wyniku realizacji P dot. liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w m. st. Warszawie zwiększy się o 450 nowo utworzonych miejsc (kryt.dost. 2).

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska