tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

praca i integracja społeczna
tytuł projektu:
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica
nazwa beneficjenta:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY
województwo:
powiat:
mazowieckie
m.st. Warszawa
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
poddziałanie:
8.3.2. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
dziedzina:
praca i integracja społeczna
wartość projektu:
7 297 527.67 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
5 836 107.89 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt (dalej proj.)wdraża kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie opieki na dzieckiem do lat 3 poprzez zwiększenie dostępności zinstytucjonalizowanych form opieki. Proj zakłada utworzenie 2żł w mst Wwie( woj.maz.)w Dz.Praga Płd. ul. Szkoły Orląt oraz w Dz.Żoliborz ul. Rydygiera dla łącznie 250 dzieci oraz utworzenie 53 miejsc pracy (18 dla os bezrobotnych i biernych zawodowo) Czas realizacji proj obejmuje funkcjonowanie żł ul. Rydygiera 09.2017-08.2019 i żł ul. Szkoły Orląt 12.2017-11.2019 oraz działania przyg. (6m-cy od 06.2017) służące organizacji bazy lokalowej niezbędnej do uruchomienia żł i rozpoczęcie cyklu szkoleń dla nowych pracowników. Celem głównym proj jest ułatwienie 250 os (10M, 4 os. niepełnosprawnych) powrotu lub wejścia na rynek pracy poprzez zapewnienie dzieciom opieki w żł (wskaźnik pomiaru:1)liczba os które powróciły na rynek pracy po przerwie zw z urodzeniem/wych dziecka po opuszczeniu programu 2)liczba os pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu). Produktem proj jest utworzenie 2 żł. na 250 miejsc organizacyjnych (wskaźnik pomiaru-liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3). Grupą docelową proj jest 250 os w tym 138 powracających na rynek pracy (2M 3os niepełnospr) oraz 112 pozostających bez zatrudnienia (8M 1os niepełnospr)-uzasadnienie podziału K i M w C.5.1. Proj będzie realizowany w podziale na: Zad1 zakup i montaż wyposażenia Zad2 zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi Zad3 Szkolenia personelu żł. Proj przyczynia się do rozwiązania problemów Strategii ZIT WOF: wiodącego nr 2 (utworzenie nowych 250 miejsc opieki na terenie WOF) i dodatkowych nr 1: (ułatwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy 250 os zagrożonym zjawiskiem wykluczenia zawod) oraz nr 3 (wzrost ludności zobowiązuje do rozwoju infrastruktury i zapewnienia mieszkańcom mst W-wy dostępu oraz jakości do podstawowej infrastruktury społ-żłobków (KRTY.PREM).

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska