tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn
nazwa beneficjenta:
GMINA RASZYN
województwo:
powiaty:
mazowieckie
pruszkowski, m.st. Warszawa
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
6 696 021.01 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
5 355 856.80 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt realizowany będzie przez Gminę Raszyn – jst funkcjonującą w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – i zlokalizowany w woj.mazowieckim, powiecie pruszkowskim, na terenie gminy Raszyn (obszar ZIT WOF). Przedsięwzięcie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na budowie tras rowerowych o łącznej dł. 7123,50 m. Trasy rowerowe w pasie drogowym ulic: Al. Krakowska, ul. Raszyńska i Warszawska, ul. Stadionowa, ul. Nadrzeczna, ul. Pruszkowska, ul. Złote Łany, ul. Górna oraz Al. Krakowską na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Mają tworzyć spójną sieć transportową przystosowaną do wszystkich typów rowerzystów, która przebiegając wokół gminy będzie łączyła jej główne ośrodki. Głównym problemem, na który odpowiada projekt, jest wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym zanieczyszczeń powietrza na obszarze WOF. Celem ogólnym jest: poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie WOF poprzez rozwój ekologicznej infrastruktury transportowej. Długoterminową korzyścią z jego wdrożenia będzie przyspieszenie rozwoju społ.-gosp., a bezpośrednim celem – podniesienie jakości publicznej infrastruktury transportowej. Pozwoli to na poprawę dostępności miejsc użyteczności publicznej i kluczowych miejsc w gminie Raszyn przy wykorzystaniu transportu rowerowego, zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego i ochronę klimatu na terenie WOF. W rezultacie jego realizacji poprawi się także poziom bezpieczeństwa i komfort transportu. Osiągnięcie celów projektu pozwoli zaspokoić potrzeby Wnioskodawcy (wynikające z jego obowiązków ustawowych zw. z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej) i ostatecznych odbiorców wsparcia, którymi są: mieszkańcy woj. mazowieckiego, w szczególności WOF, w którym występują niekorzystne warunki pod względem jakości powietrza; turyści odwiedzający gminę Raszyn i obszar funkcjonalny; przedsiębiorstwa z terenu WOF, których pracownicy będą bardziej mobilni i których stan zdrowia potencjalnie ulegnie poprawie.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska