tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.
nazwa beneficjenta:
MIASTO ŻYRARDÓW
województwo:
powiaty:
mazowieckie
grodziski (mazowieckie), żyrardowski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
18 964 840.59 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
14 659 872.47 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem głównym jest redukcja ruchu samochodowego i poprawa jakości powietrza. Projekt zakłada powstanie parkingów w: Gmina Grodzisk Mazowiecki: Ul. Piaskowa, Ul. Żydowska. Miasto Żyrardów: Ul. Towarowa, Ul. POW/ Plac Piłsudskiego, W wyniku realizacji projektu powstanie: Łącznie – 491 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 186 miejsc parkingowych dla rowerów. Każdy z parkingów będzie miał po 3 połączenia z różnymi środkami transportu publicznego. Każdy z parkingów zawiera co najmniej 3 elementy standardu technicznego. W projekcie uwzględniono elementy oznakowania „Parkuj i Jedź” dla WOF. Lliczba powiązań z układem ścieżek rowerowych, mierzona łącznie to powiązanie ze ścieżkami rowerowymi w co najmniej dwóch kierunkach. Każdy z parkingów w ramach projektu usytuowany będzie w odległości mniejszej niż 150 do najbliższego środka komunikacji publicznej. Projekt będzie zgodny z programami rewitalizacji: Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki 2014-2020 i Programem Rewitalizacji Miasta Żyrardów do roku 2020. Średnia wartość dofinansowania UE budowy/przebudowy jednego obiektu w projekcie poniżej 2 605 025 euro. Projekt wpisuje się w rozwiązanie problemu wiodącego „ Wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym zanieczyszczeń powietrza Projekt rozwiązuje co najmniej 3 problemy dodatkowe : 1. Powstawanie niezorganizowanych (dzikich) parkingów w pobliżu miejsc przesiadkowych. 2. Niewystarczające działania gmin WOF na rzecz proekologicznego transportu miejskiego. 3. Niekorzystny klimat akustyczny, powodowany przez hałas komunikacyjny. Projekt będzie realizowany na obszarze 2 gmin WOF. Projekt jest wykonalny technicznie i technologicznie. Gmina Grodzisk Mazowiecki jako partner w projekcie odpowiedzialna będzie za powstanie parkingów na terenie, którym zarządza, opracowała projekty budowlane i posiada prawomocne pozwolenia na budowę. Miasto Żyrardów jako Lider projektu planuje realizację projektu w formule zap

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska