tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF
nazwa beneficjenta:
MIASTO ZĄBKI
województwo:
powiat:
mazowieckie
wołomiński
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
5 521 961.60 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
4 417 569.28 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt pn.""Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF"" zlokalizowany jest w samym centrum Miasta Ząbki, a jego realizacja rozwiąże podstawowe problemy mieszkańców Ząbek oraz północno-wschodniej części WOF. Projekt w szerszym ujęciu będzie też oddziaływać na cały obszar WOF. Przedmiotowy projekt obejmuje: -budowę naziemnego parkingu P+R usytuowanego w Ząbkach w okolicach przystanku PKP przy ul. Piłsudskiego, na 50 miejsc postojowych dla samochodów (w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych) i 12 miejsc dla rowerów (kategoria D), -przebudowę istniejącego (w większości nieczynnego) garażu podziemnego celem jego adaptacji na potrzeby P+R, usytuowanego w okolicach dworca kolejowego w Ząbkach, pod pierzeją handlową między ulicą Orlą a ulicą Poniatowskiego, zawierającego docelowo 112 miejsc postojowych dla samochodów, 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz parkingu oraz 8 miejsc postojowych dla motocykli lub motorowerów, 12 miejsc postojowe dla rowerów oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych (kategoria A), dla potrzeb niniejszego opracowania parking ten będzie nazywany parkingiem przy ul. Orlej z uwagi na wjazd od tej ulicy. Parkingi będą obsługiwać węzeł przesiadkowy stanowiący okolicę stacji PKP w Ząbkach, skomunikowane istniejącym układem komunikacyjnym (drogi gminne, powiatowe, trasy rowerowe). Realizacja projektu służy zwiększonemu wykorzystaniu przyjaznego środowisku form transportu zbiorowego oraz ograniczeniu liczby samochodów w ruchu drogowym.Jest to projekt kompleksowy, obejmujący swoim zasięgiem obszary o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu.Prowadzi on bowiem do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń(w szczególności PM10). Na terenie Ząbek nie ma utworzonych parkingów P+R, a każda wolna przestrzeń w okolicach stacji PKP wykorzystywana jest jako ""dzikie park

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska