tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin
nazwa beneficjenta:
GMINA IZABELIN
województwo:
powiat:
mazowieckie
warszawski zachodni
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
6 938 303.71 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
4 199 999.32 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt obejmuje swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Izabelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem projektu jest: - Budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 6 444 m, - Przebudowa istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe, - Budowa parkingu dla rowerów w miejscu przesiadkowym do komunikacji miejskiej, w Mościskach, przy skrzyżowaniu ul. Estrady i ul. 3 Maja, - Montaż elementów infrastruktury rowerowej, takich jak: stojaki, podpórki rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów, różnica poziomów. - Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane z sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Ponadto w ramach projektu ścieżki będą uwzględniały elementy wspólnego (jednolitego) oznakowania tras rowerowych dla WOF. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje również działania promocyjno-informacyjne zgodne z obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach: -szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, -zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, -lepszej integracji gałęzi transportu, -niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, - poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - nie zostały zaprojektowane jedynie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Izabelin w wieku produkcyjnym dojeżdżający codziennie do pracy. Pośrednio projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy odbywają obligatoryjne lub fakultatywne podróże samochodami. Projekt będzie również skierowany dla pozostałych mieszkańców WOF chcących dojechać do KPN oraz jego sie

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska