tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF– etap I
nazwa beneficjenta:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
województwo:
powiaty:
mazowieckie
m.st. Warszawa, wołomiński
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
164 029 427.41 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
71 592 114.14 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I realizowany jest w ramach Strategii ZIT WOF 2014-2020+ na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmuje budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 73,4 km. Wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu. W projekcie zostanie wybudowanych/zmodernizowanych 19 tras rowerowych (SW str. 63-64)-w tym Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w partnerstwie z Miastem Ząbki i Gminą Miastem Marki. W ramach projektu wybudowano/zmodernizowano 6 tras rowerowych, pozostałe 13 zaplanowano do realizacji. Projekt zakłada wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych. Zbudowane ścieżki będą umożliwiały potraktowanie roweru jako pełnoprawnej alternatywy dla samochodu osobowego i transportu indywidualnego, będą miały charakter infrastruktury miejskiej, łączącej miejsca zamieszkania i pracy. Do realizacji zaplanowano lokalizacje, które będą przebiegać przez istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz będą zbudowane wzdłuż ważnych arterii miasta, służących do ruchu samochodowego, co umożliwi lepszą integrację gałęzi transportu. W związku z tym drogi rowerowe powstałe w ramach projektu będą pełnić funkcję korytarzy transportowych. Projekt realizuje rekomendacje wskazane w dokumencie: Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób by były użyteczne dla wszystkich, co będzie się wiązało również z dodatkowymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała infrastruktura będzie dostępna grupie docelowej: mieszkańcom Warszawy, WOF, turystom oraz korzystającym z systemu Veturilo.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska