tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Budowa parkingów strategicznych ""Parkuj i Jedź"" (Park&Ride) - III etap
nazwa beneficjenta:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
województwo:
powiat:
mazowieckie
m.st. Warszawa
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
4 499 999.99 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 765 939.23 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest inwestycja „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap”, realizowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. W Warszawie zostanie wybudowany jednopoziomowy parking P+R Młociny III dla 155 samochodów osobowych (łącznię z 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 24 miejsca dla rowerów, z elementami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i systemem pobierania opłat (SPO). Planowany parking bezpośrednio przylega do Węzła Komunikacyjnego Młociny (WKM), skupiającego wszystkie (poza koleją) środki warszawskiej komunikacji publicznej – metro, autobusy, tramwaje, system rowerów miejskich Veturilo i autobusów podmiejskich. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zwiększyło się z chwilą uruchomienia trasy i Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Grupą docelową są mieszkańcy Warszawy, WOF oraz turyści. Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Efekt będzie odczuwalny poprzez mniejszy ruch na drogach, czystsze powietrze, mniejszy hałas. Parking zostanie wykonany w pasie rozdzielającym jezdnię ul. Kasprowicza od strony południowej głowicy metra Młociny. Przewiduje się OZE w postaci paneli fotowoltaicznych i punkty ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Parking będzie realizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług tak, by były użyteczne dla wszystkich. Projekt będzie wykonany jednoetapowo, w ramach projektu zaplanowano zadania: 1) dokumentacja projektowa, 2) roboty budowlane. Zawarcie umowy z wykonawcami planowane jest na II półrocze 2016 r. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – połowa 2017 r.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska