tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie gminy Nadarzyn
nazwa beneficjenta:
GMINA NADARZYN
województwo:
powiat:
mazowieckie
pruszkowski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
13 614 520.01 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
4 505 434.26 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Przedmiotem opracowania jest budowa dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenie gminy Nadarzyn. Projekt będzie realizowany w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Gminę Nadarzyn. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia jego własność nie zostanie przekazana na rzecz innej niż beneficjent końcowy (Gmina Nadarzyn) instytucji. Właścicielem zrealizowanego projektu będzie Gmina Nadarzyn. Projekt skupia się na poprawie funkcjonalności systemu komunikacji zbiorowej gminy oraz obniżeniu emisyjności transportu, czemu sprzyjać będzie budowa systemu tras rowerowych na terenie gminy Nadarzyn. Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane potrzeby Gminy Nadarzyn w zakresu infrastruktury rowerowej, której brak jest na terenie Gminy oraz jest reakcją na wzrost emisji CO2 spowodowanego rozwojem transportu. Celem projektu jest budowa 20.75 km ścieżek rowerowych w gminie Nadarzyn oraz 7 punktów ""Bike&Ride"" w których udostępnionych zostanie 70 miejsc postojowych. Dodatkowo powstaną wiaty, punkty serwisowe. Realizacja projektu, poprzez budowę ścieżek rowerowych przyczyni się również do: • zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska powodowanych przez indywidualny transport samochodowy; • zmniejszenia hałasu akustycznego powodowanego przez indywidualny transport samochodowy; • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wśród rowerzystów poruszających się obecnie w pasach dróg; • usprawnienia transportu zbiorowego. Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element rozwoju zrównoważonego transportu gminy Nadarzyn, a także wywoła impuls do rozwoju i promowania transportu rowerowego.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska