tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów
nazwa beneficjenta:
MIASTO KOBYŁKA
województwo:
powiat:
mazowieckie
wołomiński
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
7 490 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
5 962 480.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt realizowany jest na terenie Miasta Kobyłka w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, na obszarze ZIT WOF. Projekt obejmuje budowę parkingu (część A i B) o łącznej ilości 216 miejsc postojowych dla samochodów (w tym: 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych) oraz łącznej ilości 168 miejsc postojowych dla rowerów (w tym: 84 miejsca ewidencjonowane za pomocą stojaków U-kształtnych). W ramach projektu realizowana będzie infrastruktura towarzysząca jako uzupełniający i niedominujący element projektu, bezpośrednio powiązana funkcjonalnie z podstawowymi elementami projektu tj. działania zmierzające do poprawy funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego (z pominięciem funkcji turystycznej), budowa miejsc parkingowych dla rowerów, budowa pochylni, chodników i przejść dla pieszych, budowa oświetlenia terenu w technologii LED oraz inwestycja w infrastrukturę (nawierzchnia i odwodnienie) współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji przedsięwzięcia. Projekt skierowany jest do: mieszkańców Miasta Kobyłka i obszaru ZIT WOF. Dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc postojowych poprzez budowę parkingu, co przełoży się na ograniczenie podróży samochodami osobowymi, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie emisja substancji szkodliwych do środowiska (CO2 oraz pyłów) na obszarze WOF. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczenia powietrza. Inwestycja będąca przedmiotem projektu wynika z przygotowanego przez miasto PGN w zakresie działań dotyczących mobilności miejskiej oraz Strategii ZIT WOF. Planowany do budowy parking będzie miał funkcjonalne połączenia z planowanymi ścieżkami rowerowymi.W wyniku realizacji projektu nastąpi również funkcjonalne połączenie z przystankami publicznego transportu: stacja PKP, przystanki autobusowe. Projekt uwzględnia elementy wspólnego (jednolitego) oznakowania P&R.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska