tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych na terenie Gminy Błonie
nazwa beneficjenta:
GMINA BŁONIE
województwo:
powiat:
mazowieckie
warszawski zachodni
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
poddziałanie:
4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
6 854 132.41 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
5 195 305.92 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt obejmuje swoim zakresem budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Błonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 8 zadań inwestycyjnych. W ramach inwestycji przewiduje się budowę 11,2 km dróg rowerowych, 3,21 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 1,24 km chodnika. Pozostałe elementy infrastruktury towarzyszącej to: kładka dla rowerów na rzece Rokitnicy, przebudowa oświetlenia, przebudowa, istniejących zjazdów, wykonanie przejazdów rowerowych wspólnych z przejściem dla pieszych, wykonanie 2 punktów obsługi serwisowej dla rowerów, montaż 2 wiat rowerowych, montaż 30 stojaków rowerowych, wykonanie 2 stref uspokojonego ruchu „tempo 30”, wykonanie 10 podpórek pod stopy. W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zadania dotyczące infrastruktury towarzyszącej. Przedstawione powyżej elementy są bezpośrednio powiązane ze sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu. Zadania dotyczące infrastruktury towarzyszącej są elementem uzupełniającym i niedominującym w projekcie. Sieć dróg rowerowych w ramach projektu wynosi 14,41 km (wraz z ciągami pieszo-rowerowymi) i łączy się w 7 punktach z istniejącymi drogami rowerowymi w Błoniu oraz z istniejącą drogą rowerową w Gminie Brwinów, z 24 przystankami publicznego transportu zbiorowego, w tym z 1 zintegrowanym węzłem przesiadkowym oraz z 73 obiektami użyteczności publicznej. Ścieżki rowerowe będące przedmiotem projektu pełnią funkcję korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach: szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, niższego hałasu oraz niższego zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie zostały zaprojektowane jedynie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska