tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

telekomunikacja i e-usługi
tytuł projektu:
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)
nazwa beneficjenta:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
województwo:
powiaty:
mazowieckie
grodziski (mazowieckie), legionowski, miński, nowodworski (mazowieckie), otwocki, piaseczyński, pruszkowski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie:
2.1. E-usługi
poddziałanie:
2.1.2. E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT
dziedzina:
telekomunikacja i e-usługi
wartość projektu:
70 592 601.31 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
56 474 081.04 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem projektu jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. Odbiorcami e-usług będą mieszkańcy WOF, turyści i odwiedzający, w sposób szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt zakłada dostarczenie kompleksowego systemu składającego się z rozwiązań mobilnych w pięciu obszarach: e-dostępność - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej; e-turystyka – stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika umożliwiającego zgłębianie zasobów turystycznych WOF zgodnie z preferencjami, wykorzystując informację kontekstową oraz rzeczywistość rozszerzoną; e-transport – uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych; e-parkowanie - dostarczenie kierowcom prostego narzędzia pod postacią aplikacji mobilnej, która ułatwi im poruszanie się i odnajdowanie wolnych miejsc parkingowych; e-środowisko - zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w gminach WOF. Projekt realizuje 26 gmin WOF. Pierwszy etap to sformułowanie założeń architektury technologicznej, wspólnych standardów rozwiązań cyfrowych, polityki gromadzenia danych, polityki bezpieczeństwa i prywatności. Następnie przeprowadzona będzie inwestycja w infrastrukturę bazową. Kluczowym etapem będzie wdrażanie funkcjonalności w ramach 5 komponentów projektu przez zespoły tematyczne i wykonawców. Ostatnim aspektem będzie otwarcie danych gromadzonych przez stworzony system, aby mogły być ponownie wykorzystane przez inne podmioty oraz działania optymalizacyjne i asysty technicz

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska