tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w celu zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Bełżec
nazwa beneficjenta:
GMINA BEŁŻEC
województwo:
powiat:
lubelskie
tomaszowski (lubelskie)
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie:
13.5. Infrastruktura przedszkolna
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
555 412.01 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
399 124.70 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Głównym celem projektu jest poprawa poziomu dostępu oraz jakości usług przedszkolnych oferowanych w ramach działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (ZS-P) w Bełżcu. Osiągnięcie priorytetu planowane jest poprzez przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących m.in.: - przebudowę budynku ZS-P z wydzieleniem pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym (w tym w wieku 3-4 lata) w którym powstaną 4 sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi dla 63 dzieci oraz sala zajęć językowych; projekt obejmuje też częściową przebudowę pomieszczeń szkoły podstawowej (koszty niekwalifikowane) - wydzielenie 2 szatni, klatki schodowej (ze względu na wymogi p.poż) i sanitariatów - przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacji sanitarnej oraz wentylacyjnej - przebudowę instalacji elektrycznej (w tym instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, doprowadzenie internetu do sal) - montaż instalacji monitoringu - budowę zewnętrznych schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych - wprowadzenie ułatwień dla niepełnosprawnych w sanitariatach (uchwyty, pojedynczy ustęp, umywalka) - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku - wykonanie utwardzeń w postaci ciągu pieszo - jezdnego oraz opaski - remont placu postojowego dla pojazdów dowożących dzieci do przedszkola. Oczekiwanym rezultatem działań inwestycyjnych będzie odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dla 63 dzieci w wieku przedszkolnym przeznaczonych w większości dla dzieci w wieku 3-4 lata i eliminacja notowanych obecnie ograniczeń ilościowych w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług dla najmłodszych przedstawicieli społeczności lokalnej Gminy Bełżec. Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące obszar Gminy Bełżec, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci nieobjętych obowiązkiem przedszkolnym-czyli w wieku 3-4 lata, jak również rodzice tych dzieci.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska