tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

praca i integracja społeczna
tytuł projektu:
Czerwony guzik życia - aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego
nazwa beneficjenta:
POWIAT KRAŚNICKI
województwo:
powiat:
lubelskie
kraśnicki
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie:
11.2. Usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
praca i integracja społeczna
wartość projektu:
883 970.43 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
751 374.86 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawę warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135 niesamodzielnych osób z terenu pow. kraśnickiego, kt. ze względu na wiek, stan zdrowia/niepełnospr. wymagają opieki, poprzez realizację indyw. i kompleksowych zintegr. usług społ. świadczonych w społ. lokalnej oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu wspomagającego do 03.04.2019r. W projekcie zostanie wspartych 15 miejsc świadczenia usług społecznych, które zostaną utrzymane po zakończeniu projektu. Dzięki realizacji projektu 135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi oraz zostaną one objęte całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (teleopieki). Grupą docelową jest 135 osób w wieku 50+ (106 k) w tym 54 os. niepełnosprawnych (36 K), 103 z obszar. wiej (97K), niesamodzielnych, kt. ze względu na wiek, stan zdrowia/niepełnospr. wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z czynności dnia codziennego, zamieszk. na terenie następujących Gmin Powiatu Kraśnickiego: Annopol (miasto i wieś), Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska