tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

praca i integracja społeczna
tytuł projektu:
Aktywni i skuteczni na rynku pracy
nazwa beneficjenta:
FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH
województwo:
powiat:
lubelskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie:
9.1. Aktywizacja zawodowa
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
praca i integracja społeczna
wartość projektu:
1 327 620.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 128 477.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Istotą projektu jest kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego powyżej 30 roku życia. Celem głównym będzie wzrost aktywności zawodowej 76 osób ( min. 38 K) bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu woj.lubelskiego do III 2019 r. Kluczowe rezultaty jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięcia to : - identyfikacja potencjału 76 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, pozwalająca na określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego - przedstawienie 76 bezrobotnym i biernym zawodowo katalogu różnych możliwości aktywności na rynku pracy - opracowanie dla 76 bezrobotnych i biernych zawodowo strategii marketingu własnej osoby na rynku pracy. - nabycie przez 76 os. kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy - nabycie przez 76 os.umiejętności aktywnego poszukiwania pracy - zwiększenie u 76 os. wiary w siebie i motywacji do aktywnego poszukiwania pracy - nabycie umiejętności przez 76 os.radzenia sobie na otwartym rynku pracy - opracowanie planów rozwoju zawodowego i IPD dla 76 os. Grupą docelową stanowi 76 osób powyżej 30 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa lubelskiego( w tym osoby po 50 roku życia, kobiety, niepełnosprawni, odchodzący z rolnictwa o osoby o niskich kwalifikacjach). W projekcie zostaną zrealizowane programy aktywizacji zawodowej, obejmujące następujące zadania: - poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne - opracowanie Indywidualnych Planów Działania - szkolenia zawodowe - staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska