tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km
nazwa beneficjenta:
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
województwo:
powiaty:
lubelskie
parczewski, radzyński
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie:
8.1. Regionalny układ transportowy
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
transport
wartość projektu:
45 812 640.34 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
38 406 557.33 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 814 o długości 14,215 km. Realizacja inwestycji przebiega w zmienionych granicach pasa drogowego na całej jego długości. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiększy się przepustowość drogi, a sprawniejszy system transportowy, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych. Projekt przyczyni się do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału rozwojowego okręgu, usprawni połączenia komunikacyjne, co w konsekwencji wpłynie na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Oprócz powyższego, dobra jakość drogi, to także bodziec do zwiększenia mobilności mieszkańców. Realizowana inwestycja będzie miała więc korzystny wpływ na wszystkie grupy użytkowników korzystających z drogi: uczestników ruchu tranzytowego, lokalnych mieszkańców, studentów, obecnych i potencjalnych inwestorów oraz turystów. Planowane wskaźniki produktu: - Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg (CI14) - 14,215 km - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 14,215 km - Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska - 37 szt. - Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 62 szt. - Długość wybudowanych dróg dla rowerów - 2,488 km Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż: * w branży roboty drogowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, w branży mostowej - remont mostu, * w branży wodociągi - budowa oraz przebudowa i zabezpieczenie sieci i przyłączy wodociągowych, * w branży elektroenergetycznej - przebudowa sieci elektroenergetycznych, * w branży oświetlenie - budowa oświetlenia drogowego, * w branży teletechnicznej - przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska