tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Europa w szkole - uczeń w Europie
nazwa beneficjenta:
GMINA ROGÓW
województwo:
powiat:
łódzkie
brzeziński
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie:
11.1. Wysoka jakość edukacji
poddziałanie:
11.1.2. Kształcenie ogólne
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
486 969.96 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
413 924.46 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej w Rogowie oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym w okresie poprzez rozwój u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych i w zakresie uniwersalnych umiejętności. Elementem projektu jest również doskonalenie zawodowe nauczyciela przedmiotów przyrodniczych i doposażenie międzyszkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przyrody oraz szkoły w narzędzia TIK z utworzeniem sieci bezprzewodowej.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska