tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
Uczę się technoLOGICZNIE
nazwa beneficjenta:
GMINA I MIASTO SZADEK
województwo:
powiat:
łódzkie
zduńskowolski
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie:
11.1. Wysoka jakość edukacji
poddziałanie:
11.1.2. Kształcenie ogólne
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
760 922.58 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
646 784.19 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu

Przyszłe zatrudnienie lub kontynuacji nauki przez uczniów Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku to cele zakładane w projekcie Gminy Szadek. Zadania w projekcie objęły realizację: dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, kursów/szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Oczekiwania uczniów szkoły dotyczyły zwiększenia wymiaru zajęć informatycznych, matematycznych, przyrodniczych. Szkoła zadbała również o zajęcia warsztatowe w zakresie tak ważnych na rynku pracy i podczas dalszego kształcenia dziedzin jakimi są języki obce, techniki zapamiętywania. W projekcie gmina uwzględniła również grupę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci młodsze ,a proces ich kształcenia miał charakter indywidualny. Na realizację celu głównego wpłynęło również doposażenie poszczególnych pracowni oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Głównym rezultatem projektu jest likwidacja przeszkód powodujących niewystarczające przygotowanie do podjęcia dalszego kształcenia oraz rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy uczniów.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska