tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rewitalizacja
tytuł projektu:
REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI-PROJEKT 2
nazwa beneficjenta:
MIASTO ŁÓDŹ
województwo:
powiat:
łódzkie
m. Łódź
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie:
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
poddziałanie:
6.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
dziedzina:
rewitalizacja
wartość projektu:
126 666 784.02 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
70 042 465.11 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
PROJEKT „REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI – PROJEKT 2” JEST REALIZOWANY PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ ORAZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W ŁODZI W CAŁOŚCI NA OBSZARZE REWITALIZACJI, W CENTRUM RDZENIA STREFY WIELKOMIEJSKIEJ. ZAKRES PROJEKTU TO ZESTAW DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM OBEJMUJĄCYCH REMONT/PRZEBUDOWĘ/ROZBUDOWĘ/NADBUDOWĘ/PRACE KONSERWATORSKIE/PRACE RESTAURATORSKIE KAMIENIC GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE TEŻ DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W ODNIESIENIU DO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE PROJEKTU. PLANOWANE DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU STWORZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WEWNĄTRZ KWARTAŁU OGRANICZONEGO ULICAMI PIOTRKOWSKĄ, NARUTOWICZA, SIENKIEWICZA, TRAUGUTTA, Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ZIELENI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, KTÓRA BĘDZIE POŁĄCZONA Z PASAŻAMI I PLACAMI MIEJSKIMI. W RAMACH PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE REMONTY ISTNIEJĄCEJ TKANKI MIEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE USŁUGOWE, MIESZKALNE Z UWZGLĘDNIENIEM LOKALIZACJI MIESZKAŃ CHRONIONYCH, WPROWADZONE NASADZENIA W FORMIE SZPALERÓW PRZYULICZNYCH, ŚCIAN URBANISTYCZNYCH, ZIELENI URZĄDZONEJ STANOWIĄCEJ ELEMENT KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ ORAZ ZOSTANIE ZWIĘKSZONA DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ M.IN. POPRZEZ DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PLANOWANE DZIAŁANIA MAJĄ NA CELU TAKŻE POPRAWĘ KOMUNIKACJI POPRZEZ REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH, OBEJMUJĄCYCH: BUDOWĘ PRZEDŁUŻENIA ULIC (WSCHODNIEJ I TRAUGUTTA) ORAZ BUDOWĘ DRÓG WEWNĄTRZ KWARTAŁU. BEZPOŚREDNIO Z REZULTATÓW PROJEKTU SKORZYSTAJĄ OSOBY ZAMIESZKUJĄCE OBSZAR PODLEGAJĄCY REWITALIZACJI. DO SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH GRUP SPOŁECZNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU MIASTA NALEŻĄ: PRZEDSIĘBIORCY, STUDENCI I ABSOLWENCI ŁÓDZKICH UCZELNI, OSOBY BEZROBOTNE, DZIECI, SENIORZY I RODZINY O NISKICH DOCHODACH.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska