tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń
nazwa beneficjenta:
GMINA DOBROŃ
województwo:
powiat:
łódzkie
pabianicki
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie:
4.2. Termomodernizacja budynków
poddziałanie:
4.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT
dziedzina:
brak
wartość projektu:
19 669 197.48 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
9 924 157.34 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu

Termomodernizacja budynków na terenie gminy Dobroń przyczyniła do poprawy jakości powietrza poprzez likwidację przekroczeń dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w powiecie pabianickim i gminie Dobroń. Projekt swoim zasięgiem  termomodernizację 12 budynków: 6 budynków mieszkalnych, 4 budynki oświatowe, 1 budynek pełniący funkcję ośrodka zdrowia i przedszkola oraz budynku Urzędu Gminy. Celem głównym projektu byłą poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego poprzez termomodernizację budynków oświatowych, administracji oraz budynków mieszkaniowych w gminie Dobroń. Zakres rzeczowy projektu polegał na: regulacji/ modernizacji/ wymianie źródła ciepła i instalacji c.o., modernizacji instalacji c.w.u., dociepleniu stropów, stropodachów, dociepleniu ścian, zastosowaniu pomp ciepła, wymianie/ modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej oraz pracach towarzyszących.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska