tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF
nazwa beneficjenta:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA
województwo:
powiat:
dolnośląskie
wrocławski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie:
5.2. System transportu kolejowego
poddziałanie:
5.2.2. System transportu kolejowego - ZIT WROF
dziedzina:
transport
wartość projektu:
12 090 861.76 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
4 419 169.60 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt realizowany będzie w woj. dolnośląskim w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. Przedmiot projektu dotyczy przebudowy 3 budynków dworcowych w gminie Siechnice wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Do przebudowy przeznaczono budynek dworca w Siechnicach przy ul. Kolejowej 4 - działka o nr ewid. 615/12, w Świętej Katarzynie przy ul. Stacyjnej 3 - działka o nr ewid. 63/6 oraz w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 1 - działka o nr ewid. 185/5. W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania nakierowane na poprawę warunków obsługi podróżnych na stacjach Siechnice, Św. Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów m.in. poprzez przebudowę budynków dworców oraz zagospodarowanie terenu. Standard obsługi podróżnych zostanie podniesiony poprzez zapewnienie funkcjonalnych i ciepłych poczekalni wyposażonych w miejsca siedzące, węzły sanitariatów ogólnodostępnych również przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla opiekunów podróżujących z małymi dziećmi, a także punkt obsługi klienta. W ramach projektu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne we wszystkich budynkach. Duży nacisk położono również na poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Monitoring dworców podłączony zostanie do Gminnego Centrum Monitoringu zlokalizowanego w budynku dworca w Św. Katarzynie. Projekt realizowany i finansowany będzie przez PKP S.A. Generalny Wykonawca robót budowlanych jeden dla trzeb budynków dworcowych zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i zobowiązany będzie zapewnić zaplecze budowy. Inżynier Kontraktu wyłoniony będzie również w trybie przetargu nieograniczonego. Partnerem projektu jest gmina Siechnice, która zobowiązana jest do zapewnienia lokali zastępczych osobom relokowanym z mieszkań znajdujących się obecnie w budynkach w Siechnicach i w Św. Katarzynie. W ramach podpisanego porozumienia gmina użytkować będzie pozostałą powierzchnię budynków, nie związaną z funkcją obsługi podróżnych.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska