tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Równi na rynku pracy - EFS
nazwa beneficjenta:
KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
województwa:
powiat:
mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie:
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
poddziałanie:
1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
dziedzina:
brak
wartość projektu:
32 215 601.25 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
27 844 257.64 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu

Celem projektu była poprawa sytuacji młodzieży w wieku 18-24 lata z grupy NEET (pozostającej bez zatrudnienia, nieuczącej się i nieszkolącej). Ludzie ci potrzebowali profesjonalnej pomocy, ponieważ znajdowali się w trudnej sytuacji z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mogli uzyskać, podwyższyć lub zmienić kwalifikacje zawodowe. Wsparcie rozpoczynało się od opracowania indywidualnych planów działania, następnie uczestnicy pracowali z doradcą zawodowym i psychologiem, dzięki czemu nastąpił u nich wzrost kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej. W kolejnym etapie projektu uczestnicy realizowali kursy zawodowe. Wsparcie uzupełnione zostało o różnego rodzaju szkolenia: językowe, komputerowe, prawa jazdy kat. B. Ostatnim etapem wsparcia było skierowanie uczestników na staże zawodowe do zakładów pracy.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska