tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Pomysł na siebie - EFS
nazwa beneficjenta:
KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
województwa:
powiat:
mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie:
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
poddziałanie:
1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
dziedzina:
brak
wartość projektu:
7 205 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
6 050 000.58 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem projektu jest poprawa sytuacji 580 osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu zaplanowane zostało zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kształceniem ogólnym i zawodowym. Młodzież biorąca udział w projekcie wyrówna zaległości w kształceniu ogólnym lub uzyska kwalifikacje zawodowe. Wsparciem będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z Celem projektu jest poprawa sytuacji 580 osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu zaplanowane zostało zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kształceniem ogólnym i zawodowym. Młodzież biorąca udział w projekcie wyrówna zaległości w kształceniu ogólnym lub uzyska kwalifikacje zawodowe. Zostanie jej stworzona możliwość zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy. Grupą docelową jest pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się i nieszkoląca młodzież z terenu 6 województw w kraju zakwalifikowanych do wsparcia w ramach EFS. Wsparciem będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji. Będą to przede wszystkim osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, które ze względów społecznych, czy edukacyjnych są najbardziej zagrożone wyłączeniem z systemu edukacji i znalezieniem się w grupie NEET. Wsparcie rozpocznie się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania. Wsparcie młodzieży w wieku 15-16 lat koncentrować się będzie na udzieleniu pomocy obejmującej zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kurs językowy i warsztaty komputerowe, które pomogą uczestnikowi w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności oraz zniwelowaniu różnic w poziomie wiedzy

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska