tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
„Budowa obwodnicy Ostródy”
nazwa beneficjenta:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
województwo:
powiat:
warmińsko-mazurskie
ostródzki
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie:
4.1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
transport
wartość projektu:
496 785 191.88 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
284 784 626.05 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt ma na celu budowę obwodnicy Ostródy o długości o długości 10,84 km oraz odcinka przejściowego drogi krajowej nr 16 (po wschodniej stronie węzła „Ostróda Południe”), o długości 0,43 km, stanowiący włączenie obwodnicy Ostródy w istniejącą DK16. Łącznie wybudowanych zostanie 11,27 km nowych dróg. Projekt na etapie przygotowania, przetargu oraz robót budowlanych został podzielony na dwie części: 1. budowa obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 obejmująca dwa odcinki dk 16: ? od km 10+418,59 do km 15+975,11, o długości 5,56 km; ? odcinek przejściowy, od km 18+500,00 do km 18+932,00, stanowiący włączenie obwodnicy Ostródy w istniejącą dk16, o długości 0,43 km. 2. budowa drogi ekspresowej nr S5 Ornowo – Wirwajdy (odcinek ten posiada niezależny pikietaż) od km 0+273,41 (odpowiadający 10+418,59 w ciągu DK 16) do km 5+550 km o długości 5,28 km. Projekt będzie realizowany w systemie tradycyjnym. Na całym odcinku przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Projektowana obwodnica Ostródy zlokalizowana jest w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie ostródzkim, na obszarze gminy Ostróda. Obwodnica Ostródy w ciągu dk 16 stanowi część kompleksowej sieci drogowej TEN-T zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1315/2013. Celem szczegółowym IV osi priorytetowej jest zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (tranzytowego), co wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Projekt w całości wpisuje się w realizację ww. celów dotyczących transportu drogowego. Dotyczy budowy drogi znajdującej się w sieci kompleksowej TEN-T oraz odciąża miasto od nadmiernego ruchu drogowego, poprzez budowę obwodnicy, której rezultatem będzie poprawa skomunikowania drogowego Ostródy i bezpieczeństwa ruchu na drogach.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska