tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica - Napierki
nazwa beneficjenta:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
województwa:
powiaty:
mazowieckie, warmińsko-mazurskie
ciechanowski, olsztyński
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie:
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
transport
wartość projektu:
620 273 220.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
296 077 412.69 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt ma na celu budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Nidzica – Napierki. Początek zakresu budowy drogi ekspresowej S7 zlokalizowany jest w km 25+730 (nowoprojektowany) i związany jest z końcem zakresu budowy poprzedniego odcinka S7 Olsztynek – Nidzica. Projektowana droga przebiega w nowym korytarzu w największym oddaleniu od miasta Nidzicy o ok. 1,4 km od istniejącego przebiegu w kierunku zachodnim. Trasa posiada ograniczoną dostępność, która będzie realizowana przez 4 węzły. Koniec budowy drogi ekspresowej S7 zlokalizowany jest na obszarze woj. mazowieckiego w km 47+793,18, gdzie z wykorzystaniem odcinka łącznikowego w ciągu DK o długości 0,28 km odbywa się włączenie do dotychczasowego przebiegu DK7. Projekt jest realizowany w systemie tradycyjnym z podziałem na 2 zadania: Zad. 1: Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ (z węzłem) do węzła Nidzica - Południe (z węzłem); Zad. 2: Od węzła Nidzica- Południe (bez węzła) do msc. Napierki. Administracyjnie inwestycja jest położona w północnej części Polski, na obszarze woj. warmińsko – mazurskiego (w jego płd części) i mazowieckiego (płn część). Przebieg projektowanej S7 rozpoczyna się na północ od granicy obszaru miejskiego miasta i gminy Nidzica, skąd biegnie na południe przecinając obszar gminy Janowiec Kościelny, kończąc swój przebieg w gminie Wieczfnia Kościelna już na terenie woj. mazowieckiego. Zasadniczą częścią przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Nidzica - Napierki, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T o łącznej długości 22,06 km. uzupełnienie stanowi odcinek przejściowy (Odc. przejściowy został wybudowany na parametrach drogi ekspresowej. Jednak do czasu wybudowania S7 na odcinku Napierki-Płońsk nie będzie oznakowany jako droga ekspresowa, pełniąc funkcję łącznika istniejącego przekroju jednojezdniowego z nowobudowanym odcinkiem dwujezdniowym) do istniejącej drogi o długości 0,28km.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska