tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

nauka i edukacja
tytuł projektu:
PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji
nazwa beneficjenta:
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
województwa:
powiaty:
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
m. Wrocław, m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Lublin, puławski, m. Zamość, m. Zielona Góra, m. Łódź, m. Kraków, legionowski, m. Radom, m.st. Warszawa, m. Opole, m. Rzeszów, białostocki, m. Białystok, m. Suwałki, m. Gdańsk, m. Bielsko-Biała, m. Częstochowa, m. Katowice, m. Kielce, m. Olsztyn, m. Poznań, m. Koszalin, m. Szczecin
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie:
4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
nauka i edukacja
wartość projektu:
525 691 452.55 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
305 541 574.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Proponowany projekt zakłada budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER oraz platformę usługową PLATON. Głównym celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie platformy dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą. Projekt PIONIER-LAB zakłada bliską współpracę nauki z sektorem gospodarczym i akcelerację procesów innowacji dzięki bezpośredniemu udziałowi Przedsiębiorstw Stowarzyszonych w realizacji celów projektu oraz uruchomienie preinkubatorów przedsiębiorczości skupionych wokół budowanej infrastruktury badawczej. Cele projektu będą osiągnięte poprzez: (i) wspólne działania Konsorcjum z Przedsiębiorstwami Stowarzyszonymi na rzecz budowy i wykorzystania platformy badawczej PIONIER-LAB, (ii) udostępnienie platformy PIONIER-LAB dla środowiska naukowego, przemysłowego oraz innych podmiotów zainteresowanych, (iii) budowę przestrzeni preinkubatorów wspierającej procesy innowacji, (iv) możliwość przeprowadzania eksperymentów badawczych w ramach specjalizowanych żywych laboratoriów oraz (v) współpracę międzynarodową dzięki powiązaniu z globalną e-infrastrukturą. Budowana w ramach projektu platforma badawcza stanowić będzie zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych, szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska