tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

badania, rozwój, innowacje
tytuł projektu:
Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
nazwa beneficjenta:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
województwo:
powiat:
projekt ogólnopolski
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie:
3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
poddziałanie:
3.1.1. Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter
dziedzina:
badania, rozwój, innowacje
wartość projektu:
920 360 364.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
782 306 309.40 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem inwestycyjnym funduszu jest realizacja za pośrednictwem Pośredników Finansowych wsparcia inwestycyjnego start-upów w celu: a) zwiększenia finansowania innowacyjnej działalności MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), b) zwiększenia aktywności przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, c) wzrostu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego poprzez dokonywanie lokat w Pośredników Finansowych, którzy zgodnie z postanowieniami umów inwestycyjnych zawartych z Funduszem, będą lokowali pozyskane w ten sposób środki finansowe w start-upy

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska