tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Chatka Puchatka - druga edycja
nazwa beneficjenta:
MAGDALENA PAŁACKA-RYBAK, "CHATKA PUCHATKA" - DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM
województwo:
powiat:
pomorskie
m. Gdańsk
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie:
3.1. Edukacja przedszkolna
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
brak
wartość projektu:
2 542 255.80 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 160 917.43 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Celem głównym projektu jest wyższy poziom upowszechn. wysokiej jakości eduk. przedszk. w M. Gdańsk(MG) do 31.08.2017 poprzez stworzenie miejsc dla 57dzieci/27dz oraz objęcie ich ofertą zaj.dodatk. Realizacji tego celu służyć będą 2 zadania: 1) Organizacja nowych miejsc przedszkolnych i ich bieżące funkcjonowanie 2) Organizacja zaj. dodatkowych. Wsparcie otrzymają grupy docelowe: 57 dzieci w wieku przedszkolnym/27dz. WSK. PRODUKTU: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie 57 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 57 WSK. REZULTATU DŁUGOTERM.: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS 57

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
Fundusze europejskie Ministerstwo Rozwoju Unia Europejska