tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51).
nazwa beneficjenta:
GMINA OLSZTYN
województwo:
powiat:
warmińsko-mazurskie
m. Olsztyn
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie:
2.2. Infrastruktura drogowa
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
brak
wartość projektu:
108 904 005.72 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
92 321 138.48 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest budowa nowej drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i skomunikowanie miasta wojewódzkiego Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego z południową obwodnicą miasta (DK 16 to element sieci kompleksowej TEN-T). W efekcie powstanie ciąg o dł. ok. 2,66km, który poprawi dostępność komunikacyjną regionu Polski Wschodniej, obsługiwać będzie południowo-wschodnią część miasta oraz przenosić ruch z DK 16 i DK 53. Wraz z pozostałym układem dróg dojazdowych i obwodnicą służy wyeliminowaniu ruchu tranzytowego z układu wewnętrznego dróg. Przebiega przez teren dotychczas niewykorzystywany, udostępni znaczne obszary wolnych gruntów pod inwestycje. Spowoduje ożywienie gospodarcze tej części miasta i wzrost przedsiębiorczości w makroregionie, zapewni bardzo dobre połączenie z innymi ośrodkami o dużym znaczeniu gospodarczym, kulturotwórczym i turystycznym. Zakres projektu: - budowa ulicy 5.KDZ klasy GP, przekrój uliczny 2x2, szer. pasa ruchu – 3,50m, dł. ok. 1,98km - budowa odcinka ulicy 2.KDG klasy GP, przekrój uliczny 2x2, szer. pasa ruchu – 3,50m, dł. ok. 0,68km - budowa skrzyżowań z drogami gminnymi i krajową, - budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów pod ulicą 5.KDZ - budowa obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, - budowa dróg dojazdowych do obsługi urządzeń kan. deszczowej, - budowa zjazdów, zatok autobusowych i pętli autobusowej, - budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia ulic i skrzyżowań, - budowa sieci telekomunikacyjnej, - prace rozbiórkowe budynków i obiektów kolidujących z zadaniem, - przebudowa kolizji urządzeń podziemnych i naziemnych, - zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego. Głównymi użytkownikami ciągu będą mieszkańcy Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego, przedsiębiorcy oraz turyści.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, infolinia: 22 626 06 32
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Fundusze europejskie Ministerstwo Rozwoju Unia Europejska