tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

turystyka
tytuł projektu:
Rewaloryzacja Parku Dittricha w Żyrardowie - I etap
nazwa beneficjenta:
Miasto Żyrardów
województwo:
powiat:
mazowieckie
żyrardowski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
działanie:
3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
dziedzina:
turystyka
wartość projektu:
3 546 814.20 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 251 866.08 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2004-2006
Opis projektu

Projekt Rewaloryzacja Parku im. Karola Augusta Dittricha w Żyrardowie jest jednym z ośmiu projektów rewitalizacyjnych na jakie miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z funduszy UE. Realizowany był w latach 2004 - 2007.

Park im. Karola Augusta Dittricha w Żyrardowie położony jest w centrum Miasta nad rzeką Pisią Gągoliną oraz kanałem przemysłowym byłej fabryki lniarskiej. Założony został w drugiej połowie XIX w., w stylu krajobrazowo - naturalistycznym, stanowiąc otoczenie dla willi Karola Dittricha jr. - prezesa Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich.

Ta „zielona wyspa" zaprojektowana przez Karola Sparmanna, znanego ogrodnika Warszawskiego Ogrodu Botanicznego, w całym swoim bogactwie roślinności skrywała rzadkie okazy drzew, m.in. dwa platany klonolistne, których wiek szacuje się na ok. 150 lat. W 1980 r. park został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Willa Karola Dittricha jr. wraz z otaczającym ją parkiem stanowi część wyraźnie wyodrębnionej w krajobrazie Żyrardowa, dzielnicy mieszkaniowej o charakterze reprezentacyjnym.

W marcu 2004 r. został przyjęty przez Radę Miasta Lokalny Program Rewitalizacji Żyrardowa. Misją programu rewitalizacji Żyrardowa jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta. Obszar ten obejmuje zarówno centrum miasta wraz
z zabytkową zabudową Osady Fabrycznej i terenem po-przemysłowym, jak i tereny najbardziej zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej oraz „blokowisk". Zabytkowe centrum Żyrardowa stanowi dziedzictwo europejskiej kultury materialnej, jak powszechnie się uważa, jest jedynym w Europie, zachowanym w całości, zespołem urbanistyczno-architektonicznym miasta przemysłowego przełomu XIX i XX w. Obiekty Osady Fabrycznej i cały jej układ urbanistyczny wpisane są do rejestru zabytków (ponad 200 obiektów). Niestety, większość budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga rewaloryzacji, remontów i modernizacji.

Jednym z pierwszych zadań zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w podokresie 2004 - 2006 był projekt dotyczący rewaloryzacji terenu parku Dittricha. Projekt Rewaloryzacja Parku Dittricha - I etap obejmował zagospodarowanie parku o powierzchni 58 000 m2 wraz z elementami małej architektury i architektury krajobrazu poprzez wykonanie przede wszystkim: altanki drewnianej, alejek żwirowych, alejek z kostki brukowej, ogrodzenia parku, renowacji istniejącej furty, mostków kamiennych, latarni parkowych, koszy żeliwnych na śmieci, amfiteatru przy Muzeum, odtworzenie fontanny żelbetonowo - kamiennej, placu zabaw dla dzieci, szaletu publicznego, mostku z daszkiem, stalowych kładek, sieci monitoringu, sieci elektroenergetycznej, modernizacji zieleni w parku, dosadzenie krzewów i bylin.

Realizacja projektu Rewaloryzacja Parku im. Karola Augusta Dittricha w Żyrardowie przyczyniła się do rewitalizacji zdegradowanych obszarów Miasta, ożywienia społecznego gminy, wzrostu atrakcyjności dla osiedlania się, alokacji kapitału i inwestowania, przywrócenia parkowi jego historycznego charakteru oraz poprawy wizerunku Miasta w percepcji mieszkańców i turystów. Rewaloryzacja parku zapewniła także optymalne warunki wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Żyrardowa.

Osiągnięcie pełnego, zamierzonego efektu, wynikającego z rewaloryzacji i przywrócenia parkowi jego świetności jako zabytkowi dziedzictwa kulturowego umożliwiło wykonanie dodatkowych prac określonych jako etap II i III rewaloryzacji.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
Fundusze europejskie Ministerstwo Rozwoju Unia Europejska