tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

praca i integracja społeczna
tytuł projektu:
Równi na rynku pracy - YEI
nazwa beneficjenta:
KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
województwa:
powiat:
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie:
1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
poddziałanie:
1.3.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
dziedzina:
praca i integracja społeczna
wartość projektu:
55 138 345.50 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
48 837 004.24 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt zakłada poprawę sytuacji 1593 osób w wieku 15-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu zaplanowane zostało zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kursami zawodowymi i ogólnorozwojowymi. Grupą docelową jest pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się i nieszkoląca młodzież z terenu 10 województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wsparciem będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W I etapie realizacji projektu uczestnicy zostaną objęci wszechstronną opieką: wychowawczą, psychologiczną i doradczą. W ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego opracowane zostaną IPD. II etap realizacji projektu zakłada, że uczestnicy ukończą kursy zawodowe celem zdobycia lub zmiany zawodu, czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji a także zajęcia z zakresu wyrównywania zaległości edu. Wsparcie zostanie uzupełnione o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy). Wsparcie młodzieży w wieku 15-16 lat koncentrować się będzie na udzieleniu pomocy obejmującej zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz kurs językowy, które pomogą uczestnikom w uzupełnieniu niezbędnej wiedzy. Wsparcie młodzieży w wieku 16-17 lat skoncentrowane zostanie na udzieleniu pomocy zawierającej elementy przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz zdobyciu kwalifikacji w określonym zawodzie (udział w KKZ). Wsparcie młodzieży w wieku 18-24 lata ukierunkowane będzie na uzyskanie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz na realizację staży zawodowych w zakładach pracy.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, infolinia: 22 626 06 32
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Fundusze europejskie Ministerstwo Rozwoju Unia Europejska