tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

tytuł projektu:
Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)
nazwa beneficjenta:
GMINA OLSZTYN
województwo:
powiat:
warmińsko-mazurskie
m. Olsztyn
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Polska Wschodnia
działanie:
2.2. Infrastruktura drogowa
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
brak
wartość projektu:
111 752 342.49 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
94 423 968.92 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Inwestycja zlokalizowana jest we wsch. części Olsztyna i stanowi niezbędne powiązanie układu drogowego w ciągu DK51 z realizowaną przez GDDKiA południową obwodnicą Olsztyna w ciągu DK16, związane z wyprowadzeniem ruchu samochodowego z miasta. Podstawowy zakres Projektu obejmuje: Zadanie 1: Budowa ul.Towarowej na odcinku od skrzyżowania ul.Towarowej z ul.Budowlaną do projektowanej obwodnicy Olsztyna: -budowę i przebudowę skrzyżowań z ul.Budowlaną i ul.Cementową -budowę dróg obsługujących, ścieżek rowerowych i chodników, zatok autobusowych, zjazdów oraz wiaduktu drogowego -przebudowę kolidującej infrastruktury -wyburzenia kolidujących budynków i obiektów inżynierskich -wycinkę drzew oraz nowe nasadzenia zieleni Zadanie 2: Przebudowa ul.Towarowej od skrzyżowania ul.Towarowej z ul. Leonharda do skrzyżowania z ul.Budowlaną: -przebudowę skrzyżowań z ul.Leonharda, ul.Stalową oraz ul.Sprzętową -budowę dróg obsługujących, ścieżek rowerowych i chodników, zatok autobusowych, zjazdów oraz wiaduktu drogowego -przebudowę kolidującej infrastruktury -wyburzenia kolidujących budynków i obiektów inżynierskich -wycinkę drzew oraz nowe nasadzenia zieleni W zakresie Projektu są dwa elementy, których zakres wynika z dok. projektowej dla Zadania 3 (ul.Lubelska), a które są niezbędne dla realizacji Zadania 1 i 2. Są to budowa odcinka 29 m ul.Budowlanej oraz zbiornika retencyjnego wraz z kanałami. W wyniku realizacji projektu powstanie 0,39 km nowych dróg krajowych klasy G 2/2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu) o prędkości projektowanej 50 km/h i nośności nawierzchni 115 kN/oś oraz 2,17 km przebudowanych do wyższych parametrów dróg krajowych, jak również 3,04 km niezbędnych do prawidłowej obsługi ul. Towarowej dróg niższych kategorii. Głównymi użytkownikami ciągu będą mieszkańcy Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego, przedsiębiorcy oraz turyści. Brak realizacji projektu ograniczy dostępność transportową Miasta i możliwość optymalizacji układu drogowego po wybudowaniu obwodnicy.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, infolinia: 22 626 06 32
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Fundusze europejskie Ministerstwo Rozwoju Unia Europejska