tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego - Faza II
nazwa beneficjenta:
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
województwa:
powiaty:
mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
m.st. Warszawa, ciechanowski, mławski, pułtuski, legionowski, malborski, kwidzyński, gdański, m. Gdańsk, sztumski, m. Sopot, działdowski, nowomiejski, iławski
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie:
5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T
poddziałanie:
Brak poddziałania
dziedzina:
transport
wartość projektu:
252 714 881.40 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
174 640 365.20 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2014-2020
Opis projektu
Projekt obejmuje modernizację linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego, tj. odcinka linii nr 9 (Warszawa – Gdańsk) od km 4,254 do km 328,120 oraz odcinka linii nr 202 (Gdańsk – Stargard Szczeciński) od km 0,000 do km 26,830. Łączna długość linii objętej niniejszym Projektem wynosi 350,696 km. Realizacja projektu została podzielona na: - FAZĘ I – roboty/usługi planowane do wykonania w ramach POIiŚ 2007-2013 - FAZĘ II – roboty/usługi planowane do wykonania w ramach POIiŚ 2014-2020 Projekt ma na celu usprawnienie transportu pasażerskiego w korytarzu Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie sieci bazowej TEN-T, poprawę stanu środowiska w otoczeniu linii kolejowej E 65 oraz zwiększenie stopnia wykorzystania transportu kolejowego w transporcie pasażerskim. Projekt jest uwzględniony w dokumencie „Master Plan dla Transportu Kolejowego w Polsce do 2030 roku” (sierpień 2008 r.) i objęty priorytetem „usprawnienie przewozów pasażerów i ładunków w korytarzach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)”. Linia kolejowa E 65 na odcinku Warszawa – Działdowo – Gdynia jest częścią podstawowej sieci kolejowej państwa, stanowiąc element korytarza kolejowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie sieci TEN-T oraz 23 Projektu Priorytetowego (PP 23) sieci TEN-T. Zakres przedmiotowy Projektu obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie: • Zabudowy warstwy nadrzędnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym w 8 LCS-ach • Zabudowy systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 • Zabudowy systemu ERTMS/GSM-R • Zabudowy urządzeń DSAT • Modernizacji systemu zasilania trakcji

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, infolinia: 22 626 06 32
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Fundusze europejskie Ministerstwo Rozwoju Unia Europejska