tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

rozwój firm
tytuł projektu:
Nowe kwalifikacje dla kadry doradców rolniczych z regionu kujawsko-pomorskiego
nazwa beneficjenta:
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "PARTNER" w Bydgoszczy
województwo:
powiat:
kujawsko-pomorskie
brak
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
działanie:
2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
dziedzina:
rozwój firm
wartość projektu:
494 049.34 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
370 537.00 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2004-2006
Opis projektu

Celem projektu było dostarczenie doradcom rolniczym z regionu kujawsko-pomorskiego wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego doradztwa rolniczego w aspekcie psychospołecznym oraz zastosowania mechanizmów i instrumentów wdrażanej polityki wobec wsi i rolnictwa. Pozwoliło im to na poszerzenie działalności doradczej poza sferę technologii rolniczej, wzbogacenie warsztatu pracy oraz technik działania i metod pracy. Szkolenia dla tej grupy odbiorców pomocy wpływają na zakres oddziaływania realizowanych form wsparcia na rzecz rolników i domowników w obszarze podjęcia działalności dodatkowej zbliżonej do rolnictwa.

Działania szkoleniowe projektu to trzy 220-godzinne szkolenia podzielone na jedenaście 20-godzinnych modułów szkoleniowych dla trzech 20-osobowych grup doradców.

Tematyka modułów szkoleniowych przeprowadzonych w ramach projektu obejmowały zagadnienia takie jak m.in. psychospołeczne w pracy z mieszkańcami wsi i rolnikami, środowisko społeczne doradcy rolniczego, zasoby lokalne w ożywieniu gospodarczym terenów wiejskich, polityka socjalna i rodzaje pomocy dla mieszkańców obszarów wiejskich, informacje o alternatywnych źródłach dochodu na obszarach wiejskich, nowoczesne techniki przekazu, polityka regionalna w usuwaniu barier rozwoju obszarów wiejskich, praktyczne aspekty przygotowania i wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, komunikacja interpersonalna w procesach edukacyjnych czy nowa rola doradztwa w kształtowaniu i realizacji polityki wobec wsi i rolnictwa.

Wykładowcami poszczególnych modułów szkoleniowych byli praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - socjolog wsi, psycholog, wykładowca akademicki, ekonomista oraz członkowie organizacji i instytucji działających na rzecz mieszkańców wsi.

Po szkoleniu jego uczestnicy lepiej rozumieją zmiany, jakie zachodzą w środowisku wiejskim i są w stanie dostosować do nich swoje usługi, wzmocnią osobiste zaangażowanie i motywację do podejmowania działań na rzecz społeczności wiejskiej. Poprawiły się ich umiejętności profesjonalnego, perswazyjnego komunikowania się z klientami i precyzyjnego planowania swoich działań u klienta tak, by maksymalizować rezultaty swojej pracy. Uczestnicy szkolenia udoskonalili również swoje techniki prowadzenia prezentacji i zrozumieli znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w budowaniu relacji interpersonalnych.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska