tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi
nazwa beneficjenta:
Miasto Łódź
województwo:
powiat:
łódzkie
m. Łódź
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
działanie:
Inne
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
711 784 326.17 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
303 453 485.40 zł
ocena:
1
punktor projekt realizowany
w latach 2004-2006
Opis projektu

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji łódzkiej prowadzące do poprawy standardu życia mieszkańców, jakości wody dostarczanej mieszkańcom, stanu technicznego sieci, ograniczenia liczby awarii oraz likwidacji barier rozwojowych. Projekt stanowił kontynuację działań podjętych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I)" rozpoczętego w 2001 r. w ramach ISPA.

W ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską przewidziano inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe na systemach wodociągowych i na sieci dystrybucyjnej w Łodzi, modernizację najstarszej części systemu kanalizacyjnego miasta, która pozwoli ochronić rzeki przed zrzutem nieczyszczonych ścieków, a także rozbudowę sieci wodociągowej (64 km), sanitarnej (169 km) i deszczowej (93 km) oraz poprawę ok. 100 km nawierzchni dróg gruntowych.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska