tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

badania, rozwój, innowacje
tytuł projektu:
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów
nazwa beneficjenta:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
województwo:
powiat:
lubelskie
puławski
fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program:
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
działanie:
I.3. Wspieranie innowacji
dziedzina:
badania, rozwój, innowacje
wartość projektu:
25 374 660.37 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
15 804 903.23 zł
ocena:
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Dzięki realizacji projektu w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach powstało Centrum Nawozów Sztucznych, służące prowadzeniu badań nad nawozami mineralnymi. Inwestycja umożliwia także rozwijanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem projektu była budowa Centrum Badawczego Nawozów i wyposażenie go w nowoczesną aparaturę badawczą. Dzięki inwestycji powstał wielofunkcyjny budynek przeznaczony do badań naukowych nad nowymi technologiami wytwarzania nawozów mineralnych.

Nowy obiekt składa się z dwóch części: laboratoryjnej i technologicznej. Pierwsza z nich obejmuje następujące pracownie:

  • badania procesów granulacji nawozów,
  • nawozów płynnych,
  • analiz ruchowych,
  • laboratorium oceny własności fizykochemicznych.

W części technologicznej zlokalizowane są nowoczesne półtechniczne instalacje badawcze do symulowania procesów otrzymywania nawozów stałych metodą granulacji mechanicznej oraz nawozów płynnych klarownych i zawiesinowych.

Cele i rezultaty

  • prowadzenie badań nad procesami wytwarzania nawozów,
  • prowadzenie badań nad wykorzystaniem gospodarczym odpadów z innych gałęzi przemysłu,
  • prowadzenie badań procesów granulacji nawozów z wykorzystaniem różnych technikach,
  • powadzenie badań właściwości fizykochemicznych produktów pośrednich i nawozów w warunkach zbliżonych do przemysłowych.

Kto skorzysta

Z efektów realizacji projektu w postaci funkcjonowania nowoczesnego, wyposażonego w najnowszą aparaturę Centrum Badawczego Nawozów mogą korzystać różne podmioty, uczelnie wyższe i instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, przede wszystkim z sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez opracowanie nowych lub ulepszenie funkcjonujących technologii wytwarzania nawozów mineralnych, w tym wykorzystujących odpady z innych gałęzi przemysłu. Dzięki inwestycji wzrasta jakość badań oceniających użyteczność nawozów dla rolnictwa oraz właściwe funkcjonowanie systemu nawożenia upraw rolniczych.

Projekt ma pozytywny wpływ na stworzenie kompletnej oferty dla przemysłu i rolnictwa w zakresie badań procesów wytwarzania, opracowanie nowych technologii ich wytwarzania, funkcjonowania zrównoważonego systemu nawożenia upraw rolniczych.

Budowa Centrum to trzecia inwestycja Instytutu zrealizowana dzięki PORPW. Środki programu umożliwiły również uruchomienie Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 oraz wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą.


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska