tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

ochrona środowiska
tytuł projektu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica
nazwa beneficjenta:
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
województwo:
powiat:
dolnośląskie
m. Legnica
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie:
I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
dziedzina:
ochrona środowiska
wartość projektu:
59 527 995.32 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
21 997 103.24 zł
ocena:
5
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Celem projektu jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych i przyrodniczych aglomeracji Legnica. Możliwe to będzie poprzez:

 • rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej; 
 • modernizację i rozbudowę Zakładu Oczyszczania Ścieków; 
 • modernizację Zakładu Produkcji Wody.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Na realizację inwestycji Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna (LPWiK S.A.) otrzymało również preferencyjną pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota wsparcia pozyskana przez LPWiK S.A. jest największą spośród wszystkich projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez miasto Legnica.

Efekty realizacji projektu:

 • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej;
 • zapewnienie dostępu do wysokiej jakości wody pitnej spełniającej normy polskie i europejskie;
 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego;
 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych;
 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji.

Zadania w ramach projektu:

 1. Modernizacja części gazowo-energetycznej, w tym instalacji biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, modernizacji układu nadawy i odbioru osadu w oczyszczalni ścieków w Legnicy.

  W agregatach kogeneracyjnych, w procesie spalania biogazu powstającego podczas oczyszczania ścieków wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło. Bardzo istotnym elementem zrealizowanego zadania jest hermetyzacja otwartych obiektów oraz wprowadzenie systemu oczyszczania powietrza w biofiltrze, dzięki czemu działalność oczyszczalni jest zdecydowanie mniej uciążliwa dla otoczenia.

 2. Modernizacja Zakładu Produkcji Wody, w tym - Zmiana napowietrzania (aeratory) - Modernizacja filtrów podwójna filtracja, Lampa UV oraz zasilanie energetyczne wraz ze sterowaniem.

  W ramach zadania udoskonalony został proces uzdatniania wody. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii woda dostarczana przez LPWiK S.A. spełnia polskie i europejskie standardy jakości. Celem realizacji zadania jest utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i poprawa jakości życia mieszkańców.

 3. Budowa suszarni osadów ściekowych.

  Instalacja umożliwia przetworzenie osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków, celem wykorzystania ich w procesie współspalania w cementowni. Realizacja zadania jest związana z koniecznością dostosowania oczyszczalni do nowych przepisów dotyczących osadów ściekowych i składowania odpadów.

 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej - długość sieci kanalizacyjnej ok. 992 m wraz z przepompownią ścieków.

 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej  - długość sieci kanalizacyjnej ok. 2954,2 m wraz z przepompownią ścieków.

  Dzięki budowie kanalizacji możliwe będzie przyłączenie do sieci nowych odbiorców. Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na poprawę komfortu życia mieszkańców, zwiększy również atrakcyjność terenów inwestycyjnych miasta.

powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2018
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska