tutaj jesteś: Strona główna > Lista projektów > Opis projektu

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Opis projektu

 
powrót do listy drukuj
zapisz projekt jako PDF
 

transport
tytuł projektu:
Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków
nazwa beneficjenta:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
województwa:
powiat:
mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie
brak
fundusz:
Fundusz Spójności
program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
działanie:
VI.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T
dziedzina:
transport
wartość projektu:
5 714 122 009.95 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
2 826 274 768.74 zł
ocena:
punktor projekt realizowany w więcej
niż w jednym województwie
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Opis projektu

Odcinek autostrady A1 między Kowalem a Strykowem liczy nieco ponad 75 km. W naturalny sposób wchodzi w skład projektu priorytetowego „Autostrada Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”.. W Polsce autostrada A1 pełni funkcję głównego ciągu komunikacyjnego kraju na osi północ – południe usprawniając komunikację pomiędzy miastami takimi jak Gdańsk, Toruń, Łódź i Katowice. Opisywana inwestycja  składa się z czterech odcinków realizacyjnych- Kowal - Sójki- Sójki - Kotliska- Kotliska - Piątek - Piątek – Stryków. Pierwszy odcinek realizacyjny:  Kowal - Sójki ma 29,95 km długości. Bierze swój początek w okolicach Kowala i biegnie przez; gminy; Kowal, Baruchowo, Lubień Kujawski, na krótkim odcinku wchodząc na teren gminy Gostynin w województwie mazowieckim. Dalej przebiega przez województwo łódzkie i teren gmin; Łanięta i Strzelce w powiecie kutnowskim.  Drugi odcinek: Sójki - Kotliska liczy sobie 15,2 km i  biegnie przez gminy; Strzelce, Oporów, Kutno i Krzyżanów w powiecie kutnowskim. Trzeci odcinek: Kotliska - Piątek ma 9 km długości usytuowany jest na terenie powiatów; kutnowskiego i łęczyckiego. Czwarty odcinek: Piątek - Stryków ma 21 kilometrów i biegnie przez powiaty; łęczycki, łowicki i zgierski. Opisywana trasa ma parametry klasy „A”, co oznacza, że może przenosić obciążenia rzędu 11,5 tony na oś pojazdu. Jezdnie mają po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy, pas awaryjny ma 3 metry szerokości, a pobocze 1,25 m. Szerokość pasa rozdzielającego jezdnie waha się w granicach 11,0 – 11,5 metra, co oznacza, że istnieje możliwość dobudowania w przyszłości trzeciego (lewego) pasa ruchu. Po drodze można jeździć z maksymalną prędkością 140 km/h. Na opisywanym odcinku zostały wybudowane trzy węzły drogowe; Kutno Północ (A1/DK60), Kutno Wschód (A1/DK92) i Piątek (A1/DW703), a ponadto powstały 3 pary miejsc obsługi podróżnych: „Lubień Płn.", „Lubień Płd.", „Strzelce Płn.", „Strzelce Płd." i "Głowno Wsch" i "Głowno Zach." Na całym odcinku przebudowano drogi gminne, powiatowe i krajowe, które znajdowały się na trasie inwestycji. Dbałość o środowisko jest niezwykle ważnym aspektem. Oprócz przejść ekologicznych w wielu miejscach pojawiły się ekrany dźwiękochłonne służące ochronie zarówno ludzi, jak i zwierząt. Woda z deszczu i topniejącego śniegu jest wstępnie oczyszczana i trafia do specjalnych szczelnych zbiorników, skąd jest odparowywana do atmosfery. Posadzono tysiące drzew i krzewów specjalnie wyselekcjonowanych odmian a skarpy i tereny sąsiadujące z jezdnią obsiane zostały trawą. Za bezpieczeństwo podróżujących odpowiadają takie urządzenia takie jak; bariery ochronne, telefony alarmowe, elementy oznakowania poziomego i pionowego, ogrodzenie drogi, zjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne. Aby nowa droga mogła funkcjonować konieczne było wybudowanie skomplikowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, a także sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadającej za odprowadzenie ścieków ze stacji poboru opłat i miejsc obsługi podróżnych. Niezbędne było również zbudowanie systemu przeciwpożarowego na który składają się między innymi hydranty i zbiornik ppoż. Kolejny element skomplikowanej infrastruktury nowoczesnej drogi, to oświetlenie, a co za tym idzie doprowadzenie zasilania elektrycznego do; węzłów, miejsc obsługi podróżnych i stacji poboru opłat O skali trudności przedsięwzięcia świadczy fakt, że aby ruszyć z pracami budowlanymi autostrady, trzeba było przebudować liczne instalacje kolidujące z inwestycją. Wymagały tego; linie energetyczne, kanalizacja deszczowa, linie teletechniczne, wodociągi, a nawet rurociągi naftowe.  Podstawowe parametry techniczne: Klasa drogi - A Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy. Szerokość pasa ruchu - 3,75m. Maksymalna dozwolona prędkość - 140 km/h. Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 11,5 tony na oś pojazdu. Nawierzchnia bitumiczna. Obiekty inżynierskie: Na odcinku Kowal - Stryków powstało 113 większych obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów autostradowe, a także mniejszych przejazdów i przepustów. Ochrona środowiska: Za ochronę środowiska będą odpowiadały liczne przejścia i przepusty dla zwierząt w tym duże - górne, a także ekrany dźwiękochłonne." 


powrót do listy
 


separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska